Wat doen we?

De DOKA is actief betrokken bij een aantal ontwikkelingen om het winkelbestand te versterken, leegstand terug te dringen, veilig winkelen te garanderen volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen, goede parkeervoorzieningen te kunnen bieden en een goede verkeerscirculatie te bereiken. Samen met een architect werkt de DOKA aan een plan om het centrumgebied te versterken. Want waar je woont, moet je prettig kunnen winkelen. Voor de dagelijkse behoeften, maar ook voor de leuke dingen.

Wat doet de Doka voor het winkelende publiek?

De DOKA doet zijn naam nog steeds eer aan: Door Organisatie Krachtige Akties. De DOKA organiseert jaarrond een aantal publieksactiviteiten of is betrokken bij de organisatie daarvan: een voorjaars- en najaarsbraderie, de Dickens Kerstmarkt, een kunst- en cultuurroute (met atelierbezoek), biedt een van de leden Sinterklaas huisvesting in het Burgemeestershuis en vindt in december een Dokaatjes Spaaractie plaats met mooie prijzen. In overleg met het wijkteam stellen DOKA-ondernemers zich beschikbaar voor een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Agenda

2 december

Wereldse ondernemersmarkt

15.00 uur - 18.00 uur
Offline
Online