Visie OVZZ

OVZZ, waaronder de bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk, Hembrug, Achtersluispolder en Zilverland vallen, telt ruim 600 bedrijven en organisaties met een zeer sterk uiteenlopende bandbreedte waar het de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsomvang in termen van omzet en winst, oppervlakte en aantal medewerkers betreft. In het OVZZ gebied zijn zo’n 8.000 werkplekken, en daarmee is het OVZZ gebied de grootste werkgever van Zaanstad.

Al deze bedrijven en organisaties hebben feitelijk slechts één ding met elkaar gemeen, namelijk hun keuze voor de plaats van vestiging op een van deze bedrijventerreinen. Inherent aan die keuze krijgen zij dan automatisch ook te maken met daarvan af te leiden factoren die een gemeenschappelijk karakter dragen, zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, infrastructuur, veiligheid, bewegwijzering, groenvoorziening, bedrijvenparkontwikkeling, milieu, kinderopvang, openbaar vervoer, contacten met de gemeente, enzovoorts.

Naar de visie van OVZZ kan ieder afzonderlijk bedrijf relatief weinig tot niets uitrichten dat van significante invloed is. Als je van voornoemde factoren een breed gedragen groepsverantwoordelijkheid maakt, waaraan iedereen deelneemt, dan vertegenwoordig je een belangrijke stem die van betekenis is en waarnaar geluisterd wordt. Aan dit fundament ontleent OVZZ haar ontstaans- en bestaansrecht. 

Missie OVZZ

Het behartigen van primair de belangen van alle leden en daarmee secundair ook die van andere bedrijven en organisaties [niet-leden] op de bedrijventerreinen Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk, Hembrug, Achtersluispolder en Zilverland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de specialistische kennis, ervaring en inbreng van daarvoor opgerichte werkgroepen. In dit alles ligt besloten, dat OVZZ een kwalitatief professionele gespreks- en onderhandelingspartner wil zijn met lokale en provinciale [semi]overheden, instanties en andere verenigingen met betrekking tot alle onderwerpen die direct en indirect haar leden en haar gebied aangaan.

Terug naar overzicht