Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Voorwaarden extra tijdelijke ondersteuning voor zzp'ers (Tozo)

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die hinder ondervinden van het coronavirus. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich 'alleen' in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Voor wie geldt deze regeling?

update 21-12-12

De Tozo komt in 2022 niet terug. Ondernemers kunnen nu “makkelijker” aanspraak maken op een BBZ-uitkering. BBZ staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Bij de lightversie kijkt de uitkeringsinstantie niet naar je vermogen, wel naar de samenstelling van het huishouden en bijvoorbeeld het inkomen van je partner. Kijk hier of je in aanmerking komt voor de bbz. Verder is er uitstel mogelijk bij het terugbetalen van leningen van zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit hoeft pas vanaf 1 juli 2022. Verder heb je nu 6 jaar de tijd om de lening terg te betalen, dit was 5 jaar. Deze 6 jaar bereken je vanaf de start van je lening. Verder hoef je over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 geen rente te betalen.

Update 1-7-2021

Tozo 5

Tozo 5 Per 1 juli is het mogelijk om Tozo 5 aan te vragen. Tozo 5 is bedoeld als inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers in de maanden juli, augustus en september 2021. De Tozo 1, 2,3 en 4 kunnen niet meer worden aangevraagd.

Extra ondersteuning

De voorwaarden voor het aanvragen van Tozo 5 zijn ten opzichte van Tozo 4 ongewijzigd gebleven. Wel mogen gemeenten meer informatie vragen over de situatie van de ondernemer en onderneming. Dit om te kunnen achterhalen of er extra ondersteuning geboden kan worden met als doel dat de ondernemer zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan. Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk dus op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers om het bedrijf weer gezond en toekomstbestendig te maken.

Lening voor bedrijfskapitaal

Het is ook nog steeds mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157 (alle Tozo-leningen bij elkaar opgeteld). Tot 1 januari 2022 wordt er geen aflossing gevraagd en geen rente gerekend over de lening. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.

Overige maatregelen

Naast de Tozo blijft ook de TONK en de TVL beschikbaar als financiële ondersteuning voor ondernemers. En ook de eerder afgekondigde belastingmaatregelen blijven van kracht.

Update 1-4-2021

Tozo 4

Vanaf 1 april 2021 kan je een Tozo 4 uitkering aanvragen. Deze loopt tot maximaal 1 juli 2021. Lees hier waar je bij de aanvraag rekening moet houden of ga direct naar de website van jouw gemeente

Update 31-9-2020

 

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets). Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, vindt het kabinet. In afstemming met VNG, Divosa en verschillende gemeenten heeft het kabinet besloten om de toets op beschikbaar geld pas op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

 

Tozo 4

 

De planning is nu om de voorgestelde vermogenstoets per 1 april 2021 te gaan hanteren. In de periode 1 april 2021  t/m 30 juni 2021 spreken van dan over Tozo 4. Begin 2021 wordt nader gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld. 

 

Update 1-9-2020

Tozo 3

Onlangs is bekend gemaakt dat het corona steunpakket wordt verlengd, zo ook de Tozo. We spreken nu over Tozo 3. Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt gemeente de aanvraag in behandeling. Tozo 3 loopt door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021.

Wat is er gewijzigd?

Tozo 3 is eigenlijk Tozo 2 maar dan met vermogenstoets. Deze toets houdt in dat je niet meer dan EUR 46.520 aan beschikbare geldmiddelen mag hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden vallen niet onder de toets.

Bedrijfskrediet

Het blijft ook mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen. Dit kan tot maximaal EUR 10.157 euro voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk.

 

Update 22 mei 2020

TOZO 2 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg; Tozo2! De noodregeling ook voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus.

Als je nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kan je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet je  Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Welke spelregels gelden er voor Tozo 2:

 • Er is WEL een partnerinkomenstoets (bij Tozo 1 was deze er niet!)
 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Partnerinkomenstoets

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en je eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

De aanvraag voor Tozo 2 loopt net als Tozo1 via de gemeenten.

Meer informatie Tozo 2

 

Tozo 1

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Gevestigde ondernemers/zzp'ers, vanaf 18 jaar 'tot' de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt 'in' Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Lees hier alle voorwaarden.

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 maart. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kun je bij de gemeente waar je woont een aanvraag indienen.

Welke hulp biedt de gemeente?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente jou voor 'maximaal' drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van het huishouden en jouw inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal €10.517,--. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kun je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment nog een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Je kunt terecht bij jouw woongemeente. Zodra er informatie beschikbaar is, zullen wij deze informatie delen. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontzie je als ondernemer de gemeente.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de gemeente?

De gemeente moet na kunnen gaan of je recht hebt op de tijdelijke regeling. Er zal bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden naar de inschrijving bij de KvK en naar een identiteitsbewijs. Verder heeft de gemeente informatie nodig over de samenstelling van jouw huishouden en kan dus vragen of je een partner hebt en/of inwonende kinderen.

Waarschijnlijk zal er ook informatie gevraagd worden over jouw bedrijf. Denk hierbij aan de sector waarin je werkt en of er personeel op de loonlijst staat. Hiermee helpt je om zicht te krijgen op het gebruik van de regeling.

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat de gemeente zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komt en tot uitkering zal overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kan de gemeente tot bevoorschotting overgaan.

Bron: Rijksoverheid.nl

Vragen?

Heb je specifieke vragen omtrent de mogelijkheden bij de gemeente m.b.t. de tijdelijke ondersteuning? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

ContactformulierBlog

Geen belasting tot een winst van € 30.339,- in 2022 als (startende) ondernemer


Extra aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021


Lees meer

Nieuws

Miljoenennota 2023: dit zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor jou als ondernemer

De miljoenennota heeft slecht nieuws voor (startende) ondernemers. Zij lezen dat de zelfstandigenaftrek, voor het vierde jaar op rij, verder wordt versoberd. Dit betekent in eerste instantie een koopkrachtverslechtering voor deze grote groep Nederlanders.

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2022

Vanaf vandaag krijg je als (startende) ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Je mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Kennisbank Lees meer
Succesvol starten als ondernemer in de gemeente Zaanstad
Een bedrijf aan huis starten in de gemeente Zaanstad
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer