Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Tijdelijke regeling subsidie evenementen (TRSEC / ATE)

Op het moment dat de Rijksoverheid een evenement dat je als ondernemer organiseert verbiedt door de coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om de gemaakte kosten te vergoeden. Deze regeling is bekend onder de naam Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC).

Het gaat om evenementen waar (minstens) 1 voorafgaande editie van is georganiseerd. Daarnaast had je voor de voorgaande geplande of gehouden editie een annuleringsverzekering waarbij pandemiedekking niet uitgesloten was.

Tijdelijke steun voor evenementen

Update 23-12-2021

Evenementen

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen. Lees hier de actuele stand van zaken.

Waarom komt deze regeling er?

Voor de coronacrisis kon je als organisator van evenementen het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten. Verzekeraars hebben deze optie nu uit hun annuleringspolissen geschrapt. Hierdoor kan je het financiële risico van annulering zelf niet meer dragen.

De Rijksoverheid bepaalt op basis van de coronasituatie of evenementen in een bepaalde periode worden verboden. Het streven is om 3 tot 6 weken van tevoren duidelijkheid te kunnen bieden of evenementen in een bepaalde periode kunnen doorgaan of niet. De kans blijft bestaan dat een verbod kort voor de datum van een evenement wordt aangekondigd. De organisator moet zelf zorgen voor het annuleren en het informeren van de bezoekers.

Wat wordt vergoed?

Indien je een evenement organiseert dat door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege coronamaatregelen?

 • Als de geplande startdatum van het evenement gepland stond in de periode 10 juli tot en met 24 september, ontvang je 100% subsidie.
 • Voor evenementen die startten vóór 10 juli of na 24 september ontvang je het grootste deel (80%) van de gemaakte kosten terug als gift. Voor het resterende deel is het mogelijk een lening af te sluiten tegen 2% rente per jaar. Hierbij kan je de afweging maken hoeveel eigen geld je bezit en voor welk bedrag je een lening af wilt sluiten bij de RVO. 
Het gaat vooral om betalingen aan jouw onderaannemers en leveranciers. Denk bijvoorbeeld voor de opbouw van tribunes, beveiliging en technische voorzieningen en de kosten om het evenement veilig te kunnen houden.

Budget

Er is een budget van € 450 miljoen beschikbaar. 

Is er ten tijde van jouw evenement géén evenementenverbod? Dan vervalt jouw recht op subsidie vanuit deze regeling. Je hoeft hiervoor niets te regelen. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen weer terug in de pot. De RVO zorgt ervoor dat andere evenementenorganisatoren die in de wachtrij staan, geholpen worden.

Er wordt gewerkt met het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. De datum van indiening is daarbij leidend, niet het tijdstip. 
Voor de toekenning van de subsidie worden de aanvragen gerangschikt op de datum waarop de aanvraag compleet is. Indien een aanvraag onvolledig is ingediend, is het belangrijk de aanvraag zo snel mogelijk aan te vullen. Andere aanvragen die intussen compleet zijn ingediend of volledig gemaakt, gaan voor.

Op het moment dat het beschikbare budget wordt overschreden en er meerdere aanvragen met dezelfde datum compleet zijn, dan volgt een loting voor de volgorde van toekenning van deze aanvragen.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling is gericht op evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021.
 • Het is toegestaan een evenement dat (normaal gesproken) gepland stond voor 1 juli 2021 te verplaatsen naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021. 
 • Er heeft ten minste 1 eerdere editie van het evenement plaatsgevonden.
 • Voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland te houden editie van dat evenement is een annuleringsverzekering met pandemiedekking afgesloten.
 • Het evenement moet plaatsvinden in (Caribisch) Nederland.
 • Als organisator volg je de dan geldende corona- en veiligheidsmaatregelen. Hoogte van budget of aantal bezoekers speelt hierbij geen rol.
 • Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. 
 • Het gaat om een publiek toegankelijk (in tegenstelling tot besloten) evenement op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden.
 • Als organisator ben je verantwoordelijk voor het organiseren van het evenement én draag je het financiële risico.

Aanvragen

Voor een gepland evenement dat moet worden geannuleerd vanwege een evenementenverbod, kan je subsidie aanvragen tot 30 november 2021 (3 weken na inwerkingtreding van de gewijzigde regeling) of, wanneer dit later is, tot 3 weken voor de geplande datum van het evenement. Voor een evenement op bijvoorbeeld 22 december, moet je uiterlijk op 1 december subsidie aanvragen.

Voor jouw aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau 3' nodig. Beschik je nog niet over eHerkenning? Vraag deze dan eerst aan via de volgende link: eHerkenning.

Regionale kennispartners

agenda

Data ophalen ...

Blog

Geen belasting tot een winst van € 30.339,- in 2022 als (startende) ondernemer


Extra aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021


Lees meer